Dirigent van je bedrijf • Impresariaat Kunsten
Voorstellingen & Workshops

Dirigent van je bedrijf

Over deze voorstelling/workshop

Deze workshop is in samenwerking met Creatie Krachtcentrale. In een samenleving die steeds complexer wordt is het moeilijker, voor de in kolommen ingedeelde organisaties, om vragen integraal aan te pakken. Die vragen gaan vaker over de grenzen van afdelingen, directies en organisaties heen. Dat vereist dat de dossierhouder dus ook over die grenzen binnen en buiten het veilige bureau heen werkt. Zijn veilige plek in de hiërarchie wordt steeds minder bepalend, maar weten hoe je als medewerker van een organisatie je weg kan vinden, en wat je positie daarbij is, wordt juist belangrijker.

Dat vraagt nogal wat. Het vraagt niet alleen hart voor de zaak, maar ook dat de medewerker in staat moet zijn om invulling te geven aan die rol naar buiten toe, in netwerken kunnen werken, de verbinding kunnen maken, binnen het bedrijf en daarbuiten en daar de juiste instrumenten voor in weten te zetten.

De workshop

Interactieve workshop ‘Dirigent van je bedrijf‘ met een orkest als levend en actief reagerend metafoor voor een netwerk/bedrijf, biedt leidinggevenden van de middelgrote tot grote organisaties de mogelijkheid om interactief aan de slag te gaan. De interactieve lezing heeft een krachtige en innovatieve formule waarbij deelnemers worden uitgenodigd, vriendelijk geprikkeld en geïnspireerd, op een actieve manier te leren van Johan Boonekamp.

Johan Boonekamp is dirigent en daarnaast directeur van Creatie Krachtcentrale, die zijn orkest als zijn netwerk beschouwt. Hierbij zet hij diverse technieken in (naast zijn vakinhoudelijke muzikale technieken), door verbindingen in het orkest, zijn netwerk, te leggen en te onderhouden. Zo komt hij tot zijn vooraf bepaald doel.

Doel 

Ontdekken van de eigen effectiviteit in het verbinden en het leren aannemen van een sociale professionele houding.

Methodiek

Er worden effectieve improvisatie methoden gebruikt. Deze methoden laten de deelnemers ervaren wat het effect van het eigen gedrag is. Dit gebeurt aan de hand van  het ‘dirigeren’ van het orkest door de deelnemers. Centraal zal het orkest als netwerk staan.

Duur van de lezing en deelnemers

De workshop wordt uitgevoerd in anderhalf tot twee uur. Er kunnen maximaal 8 deelnemers actief dirigeren, waarbij de participanten en toehoorders tussen en rondom het orkest zitten.

Contact opnemen

Neem contact op over "Dirigent van je bedrijf" and we'll get back to you shortly.

    Gegevens aanvrager
    Wensen aanvraag (indien bekend)