Achtergrondinformatie Impresariaat Kunsten • Impresariaat Kunsten

Achtergrondinformatie Impresariaat Kunsten

Impresariaat Kunsten is een aparte stichting binnen Fontys Hogeschool voor de Kunsten(FHK). De stichting heeft geen winstoogmerk, maar heeft vanuit FHK de opdracht gekregen om kostendekkend te draaien. In praktijk betekent dit dat de prijs van de klant is opgebouwd uit een gage voor de artiest, organisatiekosten voor de stichting en een bijdrage voor talentontwikkeling.

De stichting bestaat uit twee gedetacheerde medewerkers van FHK en heeft een driekoppig bestuur bestaande uit: Karen Neervoort(voorzitter) Hans Krosse(Penningmeester), Jur van der Lecq(bestuurslid).

Impresariaat Kunsten wil een brug slaan naar het werkveld waarmee de (oud)studenten tijdens hun studie het cultureel ondernemerschap verder kunnen ontwikkelen. Op deze manier investeert Impresariaat Kunsten samen met FHK en de klanten in de talentontwikkeling van zowel studenten als alumni van FHK.

De studenten en alumni kunnen bij Impresariaat Kunsten terecht voor:

  • Het opdoen van podium- en presentatie ervaring d.m.v. een betaalde opdracht.
  • Profilering in het werkveld
  • Opbouwen van een netwerk
  • Financieel advies

Klik op de onderstaande foto om naar de ‘Wie ben IK’ pagina te gaan >