In de spotlight... MAUD • Impresariaat Kunsten
Nieuws

In de spotlight… MAUD

For English see below

“Ik vind het leuk dat iedereen kan meezingen en dansen op popmuziek, maar het hoeft zeker niet altijd makkelijk te zijn met vier akkoorden en een zanglijntje.”

Als je het rijtje artiesten langsgaat waar MAUD geïnspireerd door is geraakt besef je al snel dat je voor een goede dosis happy vibes goed zit bij haar. Zo vind ze de teksten en ritmes van Katy Perry en Ed Sheeran fantastisch, en spreken de melodieën en arrangementen van Mika haar ook erg aan. Toch steekt er één band mijlenver bovenuit bij haar, en dat is Queen. MAUD: Ik ben groot fan van Queen. Vooral zij hebben ervoor gezorgd dat ik melodieuze songs schrijf en dat er hier en daar een spannend akkoord voorbijkomt. Ook schrijf ik net als Freddie Mercury mijn nummers aan de piano, wat er misschien wel voor zorgt dat hij mij extra snel inspireert.”

Waar MAUD graag covers speelt, brengt ze het allerliefste haar eigen nummers ten gehore. Zo speelt ze met band al een eigen set die snel doorontwikkeld wordt. MAUD daarover: “Het gehele volgende studiejaar volg ik het vak ‘Eigen Act’. Hiermee kan ik mijn set verder uitbreiden met zelf geschreven nummers die ik in 013 ten gehore mag brengen.’

Kun je niet wachten op volgend jaar? Hou dan haar socials in de gaten voor aankomende optredens. Zo mag MAUD tijdens de provinciale dodenherdenking op 13 september in op Omroep Brabant, een nummer ten uitvoer brengen ter nagedachtenis aan alle gesneuvelde Brabantse militairen. Een eer die haar erg trots maakt.

Hopelijk is dit optreden de eerste in een reeks van velen. MAUD houdt namelijk niet van stilzitten en wil aankomend studiejaar zoveel mogelijk ervaring gaan opdoen. Of zoals Freddie Mercury zou zingen: “Yes, I’m havin’ a good time. I don’t want to stop at all.”

“I like that everyone can sing and dance along to pop music, but it certainly doesn’t always have to be easy with four chords and a vocal line.””

When you go down the list of artists MAUD has been inspired by, you quickly realize that for a good dose of happy vibes, you’re in the right place with her. She loves the lyrics and rhythms of Katy Perry and Ed Sheeran, and the melodies and arrangements of Mika are also very appealing. Yet one band stands out miles above them for her, and that is Queen. MAUD: “I am a big fan of Queen. They in particular have made it possible for me to write melodic songs and to play exciting chords here and there. Also, like Freddie Mercury, I write my songs at the piano, which maybe makes him inspire me more.”

Although MAUD likes to play covers, she prefers to perform her own songs. As such, she already plays her own set with band, which is rapidly being developed. MAUD about this: “The entire next academic year I am taking the course ‘Own Act’. This will allow me to further expand my set with self-written songs that I will get to perform in 013.’

Can’t wait for next year? Then keep an eye on her socials for upcoming performances. For example, during the provincial remembrance of the fallen on September 13 on Omroep Brabant, MAUD may perform a song in memory of all fallen soldiers from Brabant. An honor that makes her very proud.

Hopefully, this performance will be the first in a series of many. After all, MAUD does not like sitting still and wants to gain as much experience as possible this coming academic year. Or as Freddie Mercury would sing, “Yes, I’m havin’ a good time. I don’t want to stop at all.”