ΜΟΥΣΕΣ • Impresariaat Kunsten

Over deze act

Haal je paspoort maar uit je bureaulade, want met het kamermuziekensemble ΜΟΥΣΕΣ [Muzen] ga je op een muzikale wereldreis. Marialena Papadopoulou (sopraan), Suzanne Charitè (mezzosopraan) en Liselot De Nooijer (harp) hebben elkaar gevonden in een gedeelde passie voor wereldmuziek. Samen richten ze zich op het vermengen en eigen maken van muzikale culturen van over de gehele wereld. Reis jij met ze mee?

Contact opnemen

Neem contact op over "ΜΟΥΣΕΣ" and we'll get back to you shortly.

    Gegevens aanvrager
    Wensen aanvraag (indien bekend)