In de spotlight... Ilina Mihova • Impresariaat Kunsten
Nieuws

In de spotlight… Ilina Mihova

For English see below

Gewapend met verbeeldingskracht doorbreekt Ilina Mihova de traditionele regels van frase en klank.

Vragend naar Ilina Mihova’s eerste muzikale herinneringen denkt ze terug aan de keukentafel in haar ouderlijk huis in Bulgarije, waar ze samen met haar grootvader hele melodieën op de mondharmonica speelde. Het was ook haar grootvader die haar ouders aanspoorde om Ilina op muziekles te laten gaan. Toen ze op 5-jarige leeftijd de piano-pedalen kon raken werd de plaatselijke muziekschool haar tweede thuis. Ilina: “Ik raakte gefascineerd door de formules en logica die achter de muziekstukken die ik speelde schuilden. Inmiddels ben ik hier goed in thuis, en hou ik ervan om via het doorbreken van de traditionele regels van frase en klank mijn eigen geluid te creëren.”

Het creëren van een eigen geluid vraagt om verbeeldingskracht, wat na de piano misschien wel Ilina’s belangrijkste instrument is bij het componeren en spelen van muziek: “Toen ik als kind liedjes op mijn MP3-speler luisterde creëerde ik er vaak verhalen omheen, gebaseerd op teksten, sfeer of gevoel. Ik vond het heerlijk om mijn verbeelding de vrije loop te laten.” Die verbeelding deelt ze graag met haar publiek. Zo werkte ze samen met Anna-Mariya Gemisheva aan het project ‘The Emotional Roller Coaster’. Tijdens het bijbehorende recital kreeg het publiek de kans om bij ieder stuk het gevoel dat het opriep op te schrijven. Zo zorgde ieder stuk voor tal van emoties en achterliggende verhalen, wat voor Ilina kenmerkend is voor de magie van muziek.

Hoewel Ilina al op vele mooie podia speelde, gaat haar mooiste muzikale herinnering terug naar een klein en intiem moment. “Jaren geleden bezocht een kind één van mijn recitals, en haar ogen straalden bewondering en geluk uit. Ze vroeg zelfs of ze even met me op de piano mocht spelen, en we hadden allebei veel plezier met improviseren. Deze herinnering zorgt iedere keer voor een grote glimlach op mijn gezicht. Het zijn de mensen met wie ik mijn kunst deel die de muziek maken”.

With the power of imagination, Ilina Mihova breaks the traditional rules of phrase and sound.

When asked about Ilina Mihova’s first music memories, she remembers the kitchen table in her family home in Bulgaria, where she played whole melodies on the harmonica with her grandfather. It was also her grandfather who encouraged her parents to get Ilina into music lessons. When she was able to touch the piano pedals at the age of 5, the local music school became her second home. Ilina: “I became fascinated by the formulas and logic behind the pieces of music I played. I am now well versed in this, and love to create my own sound by breaking the traditional rules of phrase and sound.”

Creating your personal sound is all about imagination, which, after the piano, is perhaps Ilina’s most important instrument when composing and playing music: “When I listened to songs on my MP3 player as a child, I often created stories around them, based on lyrics, atmosphere or feeling. I loved to let my imagination run wild.” She likes to share her imagination with her audience. And so, she collaborated with Anna-Mariya Gemisheva on the project ‘The Emotional Roller Coaster’. During the related recital, the audience was given the chance to write down the feeling it evoked for each piece. As a result, each piece provided numerous emotions and underlying stories, which defines the magic of music for Ilina.

Although Ilina has played on many beautiful stages, her fondest musical memory goes back to a small and intimate moment. “Years ago, a child visited one of my recitals, and her eyes glowed with admiration and happiness. She even asked if she could play the piano with me for a moment, and we both had a lot of fun improvising. This memory puts a big smile on my face every time. It is the people with whom I share my art that truly define the music”.